Εργαστήριο Κατασκευής και Εμψύχωσης Κούκλας

Εργαστήριο Χειροτεχνίας

για άτομα ΑμεΑ

Εργαστήριο Ενδυματολογίας

 για ενήλικες και νέους ΑμεΑ