Δημιουργούμε ξεχωριστές κούκλες για ξεχωριστούς φίλους