Μαρίζα Νταϊφά

Μαρίζα Νταϊφά

Όροι και προϋποθέσεις αγορών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Το goupatou.gr e- shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της ατομικής επιχείρησης της Μαρίας Νταϊφά με Α.Φ.Μ : 109131100 και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 154059445000. Το κατάστημα εδρεύει στην Καλαμάτα, στην οδό Αγίου Νικολάου αρ. 5 και φέρει το διακριτικό γνώρισμα “goupatou.gr”.

Όροι Χρήσης και Λειτουργίας του Ιστοχώρου


Προτού επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου του goupatou.gr και ιδίως οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας www.goupatou.gr συνεπάγεται αυτομάτως και αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 N. 2251/1994).
Το goupatou.gr e- shop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από το κατάστημά μας, παραγγελιών.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
Οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα goupatou.gr να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή σας με τo κατάστημά μας, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της, σύμφωνα με τα κάτωθι, παραδόσεως των προϊόντων. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία των προϊόντων.
Όλοι οι όροι του παρόντος ιστοχώρου είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη, χρήστη ή και πελάτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας του καταστήματός μας goupatou.gr ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του χρήστη.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δη τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τις φόρμες παραγγελίας ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, ψευδές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, ρατσιστικό, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει διακρίσεις, που παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, διακριτικά γνωρίσματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
Το goupatou.gr e- shop διαβεβαιώνει ότι παρέχει στους χρήστες και καταναλωτές της ιστοσελίδας τη δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr δεν είναι σε θέση ούτε υποχρεούται να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Στη σύμβαση με το κατάστημά μας, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής, που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική/χρεωστική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, από τις υποχρεώσεις, που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τις τυχόν αξιώσεις του καταστήματός μας για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα goupatou.gr ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει στον παρόντα δικτυακό τόπο, εφόσον είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή λοιπών παρόμοιων παραλείψεων.
Το κατάστημά μας, επιπλέον, ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, τηρώντας τη γενική υποχρέωση ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου. Συνακόλουθα, το κατάστημα goupatou.gr απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου, που προβλέπει ο νόμος.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών τoυ υποχρεώσεων στο μέτρο κατά το οποίο αυτή η αδυναμία οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα goupatou.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του επισκέπτη, χρήστη ή και πελάτη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.
Το κατάστημά μας ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες του κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων του, που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες, χρήστες του δικτυακού τόπου www.goupatou.gr, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, προτού προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. του εργαστηρίου 2721181366 ή με e-mail goutou@goupatou.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό.

Πνευματική ιδιοκτησία


Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr και προστατεύεται από το νόμο για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα δεδομένα της ιστοσελίδας προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή διακριτικού γνωρίσματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, διακριτικού γνωρίσματος, ήχου ή εικόνας της ιστοσελίδας www.goupatou.gr, εκτός αν η Μαρία Νταϊφά, η οποία έχει τα δικαιώματα, το επιτρέψει.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών


Το κατάστημά μας goupatou.gr δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών του.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσαρμόζει τις λειτουργίες του παρόντος δικτυακού τόπου, το λογισμικό που χρησιμοποιεί και τον τρόπο παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών του, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών, χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος goupatou.gr. Γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό.
Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να κληθούν να παρέχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν, προκειμένου να εγγραφούν σε υπηρεσίες, να λαμβάνουν ενημερώσεις, να παραγγέλνουν προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (αρθρ. 5 ν. 2472/1997), αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – υποκειμένου των δεδομένων.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr, προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, που θέτουν.
Το κατάστημά μας νόμιμα επεξεργάζεται και διαβιβάζει δεδομένα των χρηστών στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο (άρθρ. 5, παρ. 1, ν. 3471/2006).
Ο σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνικών μέσων και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και του εξοπλισμού για την παροχή στους χρήστες των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, γίνονται με βασικό κριτήριο την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία κατά τα ανωτέρω ανήκουν ενδεικτικώς η ενημέρωση του χρήστη, η διεκπεραίωση της παραγγελίας του, η παροχή αιτηθέντων υπηρεσιών και κάθε ενέργεια στο πλαίσιο της σύμβασης του χρήστη με το κατάστημά μας.
Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού χώρου κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων ενημερώνονται κατά τρόπο πρόσφορο και σαφή για το σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων τους. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου (αρθρ. 11,12,13 αντίστοιχα, ν. 2472/1997). Ειδικά οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα των αντιρρήσεων, μπορείτε να στείλετε επιστολή στο κατάστημά μας στη διεύθυνσή μας Αγίου Νικολάου αρ. 5 στην Καλαμάτα, TK. 24100
Οι επισκέπτες, χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με το κατάστημά μας σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται, συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της πρόσφορης παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εκούσια καταχώριση από τους επισκέπτες, χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στο κατάστημά μας να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσει τις παραγγελίες και να προσφέρει προσηκόντως τις από τους χρήστες αιτούμενες υπηρεσίες. Οι επισκέπτες, χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος goupatou.gr με αυτή την καταχώριση παρέχουν την κατά νόμο απαιτούμενη συγκατάθεσή τους προς επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών τους δεδομένων, από το κατάστημά μας, στο πλαίσιο του νόμου.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύονται ως απόρρητα μέσω κατάλληλων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων. Απαγορεύεται, στους επισκέπτες, χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών, που διατηρεί το κατάστημά μας καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς (άρθρ. 4, περ. 2, ν. 3471/2006). Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr δηλώνει ότι δεν εφαρμόζει καμία από τις ανωτέρω τεχνικές και πρακτικές και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων χρηστών γίνεται εντός των αυστηρώς καθορισμένων προϋποθέσεων του νόμου.

Αρχεία Αναγνώρισης – «COOKIES»

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας ή της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης (αρθρ. 4, περ. 5, ν. 3471/2006). Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του.


Προσωπικά Δεδομένα


Η διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016). Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα goupatou.gr σεβόμενο την κείμενη νομοθεσία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει αποκλειστικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον παρόντα ιστοχώρο και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοχώρου μας και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες.


Παραγγελία Προϊόντων


Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr περιγράφονται κατά τρόπο ακριβή με την προβολή φωτογραφιών και ειδικότερων σχολίων και αναρτώνται με την τιμή λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Εκτός από την τιμή λιανικής, ο κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης, πελάτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας του.
Το goupatou.gr δύναται να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων του. Η όποια αλλαγή/τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις υφιστάμενες παραγγελίες, που βρίσκονται σε κατάσταση επεξεργασίας ή έχουν ήδη αποσταλεί.

Η παραγγελία από τον ιστοχώρο μας, είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (24 ώρες) επί επτά ημέρες την εβδομάδα.
Προσθέστε τα επιθυμητά προϊόντα στο καλάθι σας. Συνεχίστε με τις αγορές σας ή επιλέξτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας (checkout). Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο του καλαθιού σας, να προσθαφαιρέσετε οποιοδήποτε προϊόν ή/και να αυξομειώσετε την ποσότητα του οποιαδήποτε στιγμή. Πριν την ανάθεση της παραγγελίας σας (ολοκλήρωση παραγγελίας – checkout ), ελέγξτε προσεκτικά αν συμφωνείτε με τα επιλεγέντα προϊόντα και τις ποσότητές τους, όπως αυτά φαίνονται στο καλάθι αγορών σας. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε την αγορά σαν εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται. Προτείνεται η εγγραφή σας ως μέλος, ώστε να εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς σας, να εξοικονομείτε χρόνο αλλά και να εκμεταλλεύεστε τις τακτικές προσφορές που απευθύνονται στα μέλη μας.
Μετά την καταχώριση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail που θα ενημερώνει για την παραλαβή της παραγγελίας. Μετά τον έλεγχο και την επεξεργασία της παραγγελίας θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.
Για την καταχώριση μίας παραγγελίας θα ζητηθούν από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία :
το πλήρες ονοματεπώνυμο του χρήστη,
η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωληθέντα προϊόντα,
ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου
η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e- mail).
Στην περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας, τότε θα ζητηθεί επιπλέον και ο αριθμός της κάρτας και η ημερομηνία λήξης της.
Θα ζητηθούν ο αριθμός ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση τιμολογίου.
Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Τρόπος Πληρωμής


Η εξόφληση της παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί πριν ή κατά την παράδοση του/των προϊόντος/ προϊόντων με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής :
• Πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παράδοση/παραλαβή περιλαμβάνει τα έξοδα αντικαταβολής μετά από συνεννόηση με την εταιρία courier που αναγράφονται ξεκάθαρα στο τελικό ποσό
• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Τράπεζα Εθνική:
(ΑΡ. Λογαριασμού:……………………………… της Τράπεζας……….,
IBAN λογαριασμού:………………………………
Τράπεζα Πειραιώς:
Δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού εμφανίζεται η ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΪΦΑ)
• Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
• Paypal
• Με μετρητά για παραλαβή από το κατάστημα

Πολιτική Επιστροφών


Aπαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ).
Ο πελάτης κατά την παραλαβή του/των προϊόντος/ προϊόντων είναι υποχρεωμένος να ελέγξει αν η συσκευασία είναι άθικτη και αν η κατάσταση των προϊόντων, που παρέλαβε, είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν εμφανή ελαττώματα του/των προϊόντος/προϊόντων, για να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά του, που απορρέουν από το νόμο.


Ελαττωματικά Προϊόντα


Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος απευθυνθείτε στο κατάστημά μας goupatou.gr για την αντικατάσταση αυτού. To ηλεκτρονικό κατάστημα goupatou.gr θα αντικαταστήσει το προϊόν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών του καταστήματος.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε το κατάστημά μας goupatou.gr, που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, στην οδό Αγίου Νικολάου αρ. 5 (email: goutou@goupatou.gr) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό πώλησης (απόδειξης αγοράς ή τιμολόγιο).
Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο τηλ. 2721181366 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: goutou@goupatou.gr/ mntaifa@yahoo.gr για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο εφόσον εσείς προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής των χρημάτων σας (από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή) οπότε και θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα χρησιμοποίησης από το www.goupatou.gr του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό.. «Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο». Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.
(Ο χειρισμός και η εξέταση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν η διενέργεια αυτών στο φυσικό κατάστημα).
Ειδικότερα για την επιστροφή των χρημάτων σας:
Ειδικά για τις περιπτώσεις της πληρωμής από εσάς με αντικαταβολή στην κατοικία σας, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων με το μέσο που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, η επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση.


Διαδικασία και Τρόποι Επιστροφής προϊόντων

Στο φυσικό μας κατάστημα
Μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημά μας όπου θα ελέγξουμε την κατάσταση του προϊόντος και θα σας εξυπηρετήσουμε. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση του προϊόντος ή αλλαγή του προϊόντος με κάποιο άλλο, συστήνεται να επικοινωνήσετε προηγουμένως με το κατάστημα μας, ώστε να επιβεβαιώσετε την διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος.

Αποστολή προϊόντος

Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν στην έδρα μας ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Αρχικά συσκευάζετε τα προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης που θα σας στείλουμε στο e-mail σας και τέλος αποστέλλετε το δέμα, στη διεύθυνσή μας ( ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΪΦΑ, Αγίου Νικολάου αρ. 5 Καλαμάτα,ΤΚ.24100).
Για επιστροφή προϊόντος λόγω υπαναχώρησης καλείτε οποιαδήποτε εταιρία ταχυμεταφορών επιλέξετε και μας στέλνετε το δέμα στην παραπάνω διεύθυνση
με χρέωση αποστολέα.
Για περαιτέρω απορίες και καθοδήγηση σχετικά με την αποστολή του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας


Ακυρώσεις παραγγελιών

Εφόσον καταχωρίσετε την παραγγελία σας στον ιστοχώρο μας, είναι δυνατή η ακύρωσή της με ενημέρωση του goupatou.gr, στο τηλ. 2721181366, ή επισκεπτόμενοι το κατάστημά μας, εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να γνωρίζετε τον αριθμό της παραγγελίας σας.


Παρατηρήσεις


Το ηλεκτρονικό κατάστημα goupatou.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστοχώρο του.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το goupatou.gr, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προιόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (αρθρ. 281 ΑΚ).
Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το goupatou.gr

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr μπορεί να τροποποιεί τις τιμές λιανικής πώλησης, τα έξοδα αποστολής, τα έξοδα αντικαταβολής, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο πελάτης, καταναλωτής καλείται να ελέγχει τακτικά τους όρους για τυχόν αλλαγές. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μετά από τη δημοσιοποίηση των αλλαγών σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αλλαγών. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους, ο πελάτης, καταναλωτής οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας.


Τελικές διατάξεις

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα goupatou.gr μπορεί μονομερώς να τροποποιεί τις σχετικές διατάξεις δίχως πρότερη ενημέρωση του χρήστη. Η από μέρους του χρήστη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του www.goupatou.gr επιβεβαιώνει ότι έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας των Δεδομένων

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

κοινοποιήστε ελεύθερα